KATEGORIE

GMINY

GMINY

Sport | 27.02.19 10:44

Pieniądze na kulturę fizyczną i sport

Pieniądze na kulturę fizyczną i sport
Gminy Nowosolna zaprasza do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowosolna.
Kto? – organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Kiedy? – oferty można składać w dniach: 19 lutego2019 r. – 12 marca 2019 r.
Gdzie? – Urząd Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź – Biuro Obsługi Klienta
Wysokość środków? – Gmina Nowosolna przeznacza w 2019 r. do 100 000,00 zł
Otwarcie ofert? – 13 marca 2019 r.
Wybór ofert? do dnia 18 marca 2019 r.
Dodatkowe informacje ? – pracownicy Urzędu Gminy Nowosolna: Kierownik referatu Komunikacji Społecznej, Promocji i Obsługi Klienta – Monika Perek – Jura – tel. 42-616-45-14, Młodszy referent ds. sportu turystyki i organizacji pozarządowych – Aleksandra Rakoczy-Filipczak – tel. 42-616-45-45.
Szczegółowe informacje na:
http://gminanowosolna.pl/artykuly/pokaz/wystartowal-otwarty-konkurs-ofert