KATEGORIE

GMINY

GMINY

Wydarzenia | 27.02.19 09:40

WFOŚiGW w Łodzi dofinansuje usuwanie azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w formie dotacji usuwania wyrobów
zawierających azbest dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów.
.W tym roku można ubiegać się o dotację w wysokości do 90 proc. kosztu całkowitego zadania.
Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły, rozpatrywane są one na bieżąco.

Więcej na:
http://www.wfosigw.lodz.pl/skladanie-wnioskow-na-zadania-z-zakresu-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-oraz-innych-podmiotow-w-ramach-dziedziny-gospodarka-odpadami-i-ochrona-powierzchni-,49,2255.html